An Ghaeilge san Ollscoil

 


Foirmeacha & Bileoga Eolais

Liosta foirmeacha & bileoga eolais Gaeilge

Cliceáil anseo

Taobh amuigh den Seomra Ranga

Céard atá le fáil in OÉ Gaillimh? Tar chuig na Laethanta Oscailte agus labhair leis na léachtóirí agus leis na mic léinn, nó téigh ar thuras den champas am ar bith. 

Ní hionann saol na mac léinn in OÉ Gaillimh agus an saol in aon áit eile. Is iomaí deis atá ar fáil a bheith páirteach agus scileanna pearsanta agus saoil a fhorbairt a fhanfaidh leat i gcónaí. 

Tá OÉ Gaillimh chun cinn maidir le hobair dheonach agus comhpháirteachas poiblí na mac léinn. Tá an deis ag mic léinn an fhoghlaim a dhéanann siad a chleachtadh sa phobal ar bhreis is 60% de na fochéimeanna anois.