Tá tuilleadh eolais anseo faoin gcaoi a rialaítear an Ollscoil

Is iad na trí chuid is tábhachtaí de struchtúr eagraíochtúil Ollscoil na Gaillimhe ná:

  • Údarás na hOllscoile 
  • An Chomhairle Acadúil 
  • Foireann Bainistíochta na hOllscoile

Tuilleadh eolais le fáil ach cliceáil anseo:

Cliceáil thíos chun cuairt a thabhairt ar láithreáin ghréasáin na mball aonair ar Fhoireann Bainistíochta na hOllscoile:

-  An tOllamh Rebecca Braun, Déan Feidhmiúcháin Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh
- An tOllamh Geraint Howells, Déan Feidhmiúcháin Choláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí         
- An tOllamh Martin O’Donnell, Déan Feidhmiúcháin Choláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte
- An tOllamh Walter Gear, Déan Feidhmiúcháin Choláiste na hEolaíochta agus na hInnealtóireachta 

 

               

      

               

                -