Teagmhálaithe Preasa

An Oifig Margaíochta agus Cumarsáide

Seoladh: Ollscoil na Gaillimhe, Bóthar na hOllscoile, Gaillimh, Éire, H91 TK33
R info@universityofgalway.ie
T 353 (0)91 493361
Uaireanta Oscailte: 9am to 5pm Luan go hAoine.
 

Maidir le fiosrúcháin ó na meáin déan teagmháil le:

 

Ed Carty

Oifigeach Caidrimh leis na Meáin
ed.carty@universityofgalway.ie
T +353 (0)864178175

Sheila Gorham

Feidhmeannach Preasa agus Faisnéise
sheila.gorham@universityofgalway.ie 
T 353 (0)91 493543
  

Neasa Ní Shé

Cúntóir Faisnéise
neasa.oshea@universityofgalway.ie
T 353 (0)91 493361
 


Maidir le fíosrúcháin margaíochta déan teagmháil le:
 

Lorna Farren 

Stiúrthóir Margaíochta agus Cumarsáide
lorna.farren@universityofgalway.ie
T 353 (0)91 493361

Zara Sheerin 

Oifigeach Margaíochta ar Líne 
R zara.sheerin@universityofgalway.ie    
T 353 (0)91 494124

Aileen Ruane 

Cúntóir sna Meáin Dhigiteacha 
R aileen.ruane@universityofgalway.ie    

Ruairí Fallon 

Intéirneach Margaíochta 
R ruairi.fallon@universityofgalway.ie    


Má tá ceist agat maidir le Cumarsáid Inmheánach, déan teagmháil le:

 

Nuala Ní Chonghaile

Oifigeach Cumarsáide Inmheánach
 

Má tá ceist agat maidir le hábhar, déan teagmháil le:

 

Bríd Seoige

Ceannasaí Ábhair
T 353 (0) 91 494144
 

Meadhbh McNutt

Cruthaitheoir Ábhair
R meadhbh.mcnutt@universityofgalway.ie

 

An nuacht is deireanaí

Léigh an nuacht is deireanaí faoin Ollscoil.

Fírící Beaga

 

In Ollscoil na Gaillimhe tá breis is:

 • 4 Coláiste
 • 19 Scoil
 • 5 Institiúidí Taighde
 • breis agus 19,000 mac léinn
 • 4,000 mac léinn idirnáisiunta as 116 tír
 • beagnach 3,000 comhalta foirne
 • breis agus 4,600 nasc le institiúidí ar fud na cruinne
 • 110,000 alumni ar fud na cruinne
 • 175 bliain ag cur oideachas ollscoile ar fáil

Tá Ollscoil na Gaillimhe:

 • Ollscoil na Bliana 2022 de réir The Sunday Times 
 • ar an Ollscoil is fearr in Éirinn i dtaca le hinfhostaitheacht céimithe agus 98% dár gcéimithe fostaithe nó i mbun staidéar breise laistigh de shé mhí ón am a gcáilíonn siad
 • rangaithe i measc an 2% is fearr d’ollscoileanna ar fud an domhain – Rangú Ollscoile Domhanda QS 
 • ar an Ollscoil is mó agus is sine in Iarthar na hÉireann
 • luaite mar cheann de na 30 campais is áille san Eoraip
 • An ollscoil is mó in Éirinn a mbíonn a cuid mac léinn ag déanamh obair dheonach inti – tá os cionn 4,000 mac léinn cláraithe mar oibrithe deonacha 
 • an campas is mó a bhfuil bithéagsúlacht ag baint leis in Éirinn

Tá Ollscoil na Gaillimhe ar thús cadhnaíochta ó thaobh taighde de sna réimsí seo a leanas:

 • Eolaíocht Bhithleighis agus Innealtóireacht
 • Eolaíocht Ghréasáin
 • Cearta an Duine
 • Muireolaíocht, Fuinneamh agus Eolaíocht an Chomhshaoil
 • Na hEolaíochtaí Sóisialta Feidhmeacha agus Beartais Poiblí Na Daonnachtaí, go mór mór litríocht, Amharclanaíocht agus Léann Éireannach